โรงพยาบาลเสนา อยุธยา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา


โรงพยาบาลเสนา อยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : โรงพยาบาลเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเสนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 19 – 24 สิงหาคม 2563
 • 24 – 28 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์