สำนักงานสาธารณสุขขอนแก่น รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขขอนแก่น รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
 • นักทรัพยากรบุคคล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์
 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี นิติศาสตร์ ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์
 • เจ้าพนักงานพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ โยธา การก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 – 26 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์