สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 42 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 42 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 23 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  • อัตราเงินเดือน – 15,000-16,500 บาท
  • จำนวน – 30 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
   • เป็นผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.
 • นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  • อัตราเงินเดือน – 15,000-16,500 บาท
  • จำนวน – 12 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
   • เป็นผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์