รพ.เจ้าพระยายมราช รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา


โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักทรัพยากรบุคคล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยกา รโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ชั้น 8 อาคารอำนวยการ จังหวัดสุพรรณบุรี

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2563

เว็บไซต์