กรมประมง รับสมัครผู้พิการเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา


กรมประมง เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้พิการเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 8 – 19 มิถุนายน 2563

บรรณารักษ์(ผู้พิการ)

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์ ,บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ,บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ,สารสนเทศศึกษา ,สารนิเทศศาสตร์
  • เป็นผู้พิการตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์