วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู 1 อัตรา


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 11 – 17 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานราชการทั่วไป ( ครู )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและการวิจัย
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์