กรมสรรพากร รับสมัครเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี 1 อัตรา


กรมสรรพากร พื้นที่ลำพูน รับสมัครเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 11 – 15 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ
 • มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์