มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 24 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เภสัชกร
  • จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 21,160 – 23,440 ขึ้นกับวุฒิที่สมัคร
  • ปฏิบัติงานที่ : หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์