สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต มัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บริหารธุรกิจ หรือระบบสารสนเทศสื่อสารจัดการ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 จังหวัด อุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 24 – 31 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์