ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ 1 อัตรา


ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • รองกรรมการผู้จัดการ
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

  • มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้าน วิศวกรรม การเงิน การบริหาร และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในการบริหารองค์กร

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์