สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 – 31 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักรังสีการแพทย์กลุ่มงานรังสีวิทยา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : โรงพยาบาลสมุทรปราการ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์
   • และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียนทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์