สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) รับสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) รับสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าที่แผนงาน งบประมาณ ติดตามและประเมินผล ระดับงาน2-4
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 22,750 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานชีวภาพ ระดับงาน2-3
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการตลาด สื่อสารการตลาด นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง หรือทางอีเมล ที่สำนักงาน งานพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เว้นวันหยุดราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์