กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 9 ตำแหน่ง 54 อัตรา


กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี 9 ตำแหน่ง 54 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 กุมภาพันธ์ – 21 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักทรัพยากรบุคคล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต บริหารรัฐกิจ จิตวิทยาหรือบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์
 • นักกิจกรรมบำบัด
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบำบัด
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 18 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • ผู้ช่วยพยาบาล
  • จำนวน : 10 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ผ่านหลักการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • พนักงานเภสัชกรรม
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในทุกสาขาวิชา
 • พนักงานประจำห้องยา
  • จำนวน : 13 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 • พนักงานพิมพ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลราชวิถี

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์