สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครเป็นพนักงานกองทุนฯ 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา


สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 18-26 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – สำนักบริหารกองทุน
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. สาขาบัญชี หรือสาขาการเงิน
 • นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน
  • จำนวน – 6 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – สำนักบริหารกองทุน
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – สำนักบริหารกองทุน
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์