สำนักงานสาธารณสุขระยอง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 ตำแหน่ง 23 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 ตำแหน่ง 23 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • รพช.วังจันทร์
  • นักวิชาการสาธารณสุข
   • จำนวน : 2 อัตรา
   • อัตราค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
   • จำนวน : 2 อัตรา
   • อัตราค่าจ้าง : 7,590 บาท
 • รพช.บ้านค่าย
  • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • อัตราค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • เจ้าพนักงานธุรการ
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • อัตราค่าจ้าง : 10,200 บาท
  • พนักงานบริการ
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • อัตราค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • อัตราค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • นักเทคนิคการแพทย์
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • อัตราค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • อัตราค่าจ้าง : 7,590 บาท
 • รพช.บ้านฉาง
  • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
   • จำนวน : 2 อัตรา
   • อัตราค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • นักเทคนิคการแพทย์
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • อัตราค่าจ้าง : 15,960 บาท
 • รพช.นิคมพัฒนา
  • แพทย์แผนไทย
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • อัตราค่าจ้าง : 15,960 บาท
 • รพช.ปลวกแดง
  • พนักงานบริการ / ขับรถ
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • อัตราค่าจ้าง : 7,590 บาท
 • รพช.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • อัตราค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • พนักงานเปล
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • อัตราค่าจ้าง : 7,590 บาท
 • รพ.สต.บ้านหนองจอก สสอ.เมืองระยอง
  • เจ้าพนักงานธุรการ
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • อัตราค่าจ้าง : 10,200 บาท
 • รพ.สต.กระเฉด สสอ.เมืองระยอง
  • เจ้าพนักงานธุรการ
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • อัตราค่าจ้าง : 10,200 บาท
 • รพ.สต.แกลง สสอ.เมืองระยอง
  • นักวิชาการสาธารณสุข
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • อัตราค่าจ้าง : 15,960 บาท
 • รพ.สต.บ้านหนองพะวา สสอ.บ้านค่าย
  • พนักงานธุรการ
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • อัตราค่าจ้าง : 8,300 บาท
 • รพ.สต.บ้านมะขามคู่ สสอ.นิคมพัฒนา
  • นักวิชาการสาธารณสุข
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • อัตราค่าจ้าง : 15,960 บาท

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์