กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(สวพ.7) 1 อัตรา


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(สวพ.7) 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(สวพ.7)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7(สวพ.7) จังหวัด สุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 23 – 31 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์