กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานสถานที่ 1 อัตรา


กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานสถานที่ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 29 มกรารม – 19 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • พนักงานสถานที่
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • อัตราเงินเดือน : 8,690 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
    • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักบริหารบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์