กรมหม่อนไหม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา


กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา สังกัด ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สุรินทร์

เจ้าพนักงานการเกษตร

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 13,800 บาท
  • วุฒิ : ปวส. สาขาเกษตรศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สุรินทร์

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 26 – 30 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์