กรมหม่อนไหม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดศูนย์หม่อนไหมสกลนคร 1 อัตรา


กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดศูนย์หม่อนไหมสกลนคร 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเกษตร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สกลนคร
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางการเกษตร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

กำหนดการรับสมัคร

 • 26-30 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์