ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานของธนาคารทั้งหมด 6 ตำแหน่ง


ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานของธนาคารทั้งหมด 6 ตำแหน่ง ที่เปิดรับสมัคร

ปิดรับ 19 กรกฎาคม 2563

 • เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่ชำนาญการ สำนักวิเคราะห์และพัฒนาตลาดการเงิน
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน
 • เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน สำนักธุรกิจตลาดการเงิน
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ ,การเงิน ,วิทยาศาสตร์การเงิน ,วิศวกรรมการเงิน
 • เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ส่วนบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
  • วุฒิ : ป.โท สาขาเศรษฐศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ ,การเงินการธนาคาร ,วิศวกรรมการเงิน
 • เจ้าหน้าที่บริหารหลักประกัน ทีมบริหารหลักประกัน
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ,การเงินการธนาคาร
 • ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโสสำนัก Data analytics
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับด้าน Data analytics สถิติ ,เศรษฐศาสตร์ ,การเงินการธนาคาร ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,บริหารธุรกิจ ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC
 • อัตราเงินเดือน 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิ

ปิดรับ 26 กรกฎาคม 2563

 • เจ้าหน้าที่ลงทุน / เจ้าหน้าที่ลงทุนอาวุโส ฝ่ายบริหารเงินสำรอง
  • วุฒิ : ป.ตรี – โท สาขาเศรษฐศาสตร์ ,การเงินการธนาคาร ,วิศวกรรมศาสตร์ ,คณิตศาสตร์ ,ปรัชญา ,วิทยาการข้อมูล ,รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์
  • มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC
  • อัตราเงินเดือน 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางออนไลน์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์