สภากาชาดไทย รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา


สภากาชาดไทย รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 22 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เภสัชกร 3-5
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร
 • หัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 7/8
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือการตลาด
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-4
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาทางพาณิชยการ
 • วิทยาจารย์ 3
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในทุกสาขาวิชา
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาการเงินและบัญชี
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ทางพาณิชยการทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สภากาชาดไทย ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์