สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 8 อัตรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 8 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 16 – 22 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้สอน
  • จำนวน : 8 อัตรา
   • กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
    • โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่
    • โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น
   • กลุ่มวิชาพลศึกษา
    • โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
    • โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี
   • กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
    • โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
    • โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
   • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
    • โรงเรียนบ้านนาง้อง
    • โรงเรียนบ้านโนนจิก
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาตามกลุ่มวิชาเอกที่กำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4(เก่า) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์