สำนักงานสาธารณสุขเชียงราย รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 11 ตำแหน่ง 26 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขเชียงราย รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 11 ตำแหน่ง 26 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 8 – 17 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 3 อัตรา
   • โรงพยาบาลแม่ลาว
   • โรงพยาบาลป่าแดด
   • โรงพยาบาลส่งเสริมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามัคคีใหม่ ตำบลแม่ฟ้าหลวง
  • อัตราค่าจ้าง : 15,960 บาท
 • พยาบาลวิชาชีพ
  • จำนวน : 3 อัตรา
   • โรงพยาบาลแม่ลาว
   • โรงพยาบาลป่าแดด
  • อัตราค่าจ้าง : 15,960 บาท
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลป่าแดด
   • โรงพยาบาลดอยหลวง
  • อัตราค่าจ้าง : 10,200 บาท
 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 4 อัตรา
   • โรงพยาบาลป่าแดด
   • โรงพยาบาลพญาเม็งราย
   • โรงพยาบาลส่งเสริมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าข้าม
  • อัตราค่าจ้าง : 7,590 บาท
 • ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สำนัสำนักงานสาธารณสุขเชียงราย
  • อัตราค่าจ้าง : 15,960 บาท
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • จำนวน : 8 อัตรา
   • โรงพยาบาลส่งเสริมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามัคคีใหม่ ตำบลแม่ฟ้าหลวง
   • โรงพยาบาลส่งเสริมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก
   • โรงพยาบาลส่งเสริมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเล่าลิ่ว
   • โรงพยาบาลส่งเสริมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เปา
   • โรงพยาบาลส่งเสริมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโป่งผา
   • โรงพยาบาลส่งเสริมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยลึก ตำบลม่วงยาย
   • โรงพยาบาลส่งเสริมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปอ
   • สำนัสำนักงานสาธารณสุขเชียงราย
  • อัตราค่าจ้าง : 7,590 บาท
 • นักกายภาพบำบัด
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สำนักงานสาธารณสุขเชียงราย
  • อัตราค่าจ้าง : 15,960 บาท
 • พนักงานช่วยการพยาบาล
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สำนักงานสาธารณสุขเชียงราย
  • อัตราค่าจ้าง : 7,590 บาท
 • พนักงานเปล
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลแม่จัน
  • อัตราค่าจ้าง : 7,590 บาท
 • พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สำนักงานสาธารณสุขเชียงราย
  • อัตราค่าจ้าง : 7,590 บาท
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สำนักงานสาธารณสุขเชียงราย
  • อัตราค่าจ้าง : 10,200 บาท

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยงานที่จะจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์