กรมเจ้าท่า รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา


กรมเจ้าท่า ( ส่วนกลาง ) รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 8 – 21 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • เจ้าพนักงานขนส่ง
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ ประมง หรือการเดินเรือ
 • สรั่งเรือ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล
 • นายช่างสำรวจ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาอุตสาหกรรม สำรวจ โยธา หรือช่างก่อสร้าง
 • นายช่างโยธา
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาอุตสาหกรรม โยธา ช่างก่อสร้าง หรือสำรวจ
 • นักภูมิศาสตร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ วิศวกรรมสำรวจ หรือภูมิศาสตร์สารสนเทศ
 • วิทยาจารย์ ( ด้านปกครอง )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา หรือบริหารการศึกษา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมเจ้าท่า ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์