สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้าง 3 ตำแหน่ง 22 อัตรา


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) เปิดรับสมัครบุคคลทำงานเป็นลูกจ้าง 3 ตำแหน่ง จำนวน 22 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • ตั้งแต่วันนี้ – 12 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ : 9 อัตรา

 • ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาการเงิน ,บริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์ ,รัฐศาสตร์ ,สังคมศาสตร์ ,ศิลปศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 10 ปี
 • ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาการเงิน ,บริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์ ,รัฐศาสตร์ ,สังคมศาสตร์ ,ศิลปศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 3 – 10 ปี

ตำแหน่งที่เปิดรับ : 13 อัตรา

 • เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
  • ปฏิบัติงานภูมิภาค
   • วุฒิ : ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร
   • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทาง
  • ทางออนไลน์
  • ไปรษณีย์ EMS มาที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรุงเทพมหานคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์