คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 87 อัตรา


คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 87 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้ช่วย
  • จำนวน : 87 อัตรา
   • คณิตศาสตร์ : 10 อัตรา
   • ภาษาไทย : 14 อัตรา
   • ภาษาอังกฤษ : 7 อัตรา
   • วิทยาศาสตร์ : 1 อัตรา
   • ฟิสิกส์ : 1 อัตรา
   • สังคมศึกษา : 4 อัตรา
   • สุขศึกษา : 1 อัตรา
   • พลศึกษา : 2 อัตรา
   • ดนตรีไทย : 2 อัตรา
   • ศิลปะ : 1 อัตรา
   • นาฏศิลป์ : 4 อัตรา
   • คอมพิวเตอร์ : 2 อัตรา
   • เกษตรกรรม : 2 อัตรา
   • คหกรรม : 2 อัตรา
   • ประถมศึกษา : 18 อัตรา
   • ปฐมวัย : 15 อัตรา
   • การเงินและบัญชี : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา
   • ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
    • อัตราเงินเดือน : 15,050 บาท
   • ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรต่อจากปริญญาตรี
    • อัตราเงินเดือน : 15,800 บาท
   • ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
    • อัตราเงินเดือน : 15,800 บาท
   • ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี
    • อัตราเงินเดือน : 17,690 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัด อุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 23 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์