กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา


กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 18-26 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ช่างไม้
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 11,280 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. สาขาช่างก่อสร้าง หรือมีทักษะเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับงาน ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
   • เพศชาย หรือหญิง
   • เพศชาย ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว
   • หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ช่างสี
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 11,280 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. สาขาช่างก่อสร้าง หรือมีทักษะเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับงาน ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
   • เพศชาย หรือหญิง
   • เพศชาย ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว
   • หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ช่างโยธา
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 11,280 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. สาขาช่างโยธา หรือมีทักษะเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับงาน ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
   • เพศชาย หรือหญิง
   • เพศชาย ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว
   • หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ช่างไฟฟ้า
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 11,280 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีทักษะเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับงาน ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
   • เพศชาย หรือหญิง
   • เพศชาย ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว
   • หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงานสูทกรรม
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 10,430 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
   • เพศชาย หรือหญิง
   • เพศชาย ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว
   • หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กระบวนการคัดเลือก

 • ประเมินสมรรถนะ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กรุงเทพ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์