รพ.บ้านโป่ง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา


โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่
   • กลุ่มงานประกันสุขภาพ 1 อัตรา
   • กลุ่มงานบัญชี 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • เจ้าพนักงานเวชสถิติ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
 • นักจิตวิทยาคลินิก
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน สาขาวิชาทางจิตวิทยาคลินิก
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานเภสัชกรรม
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
 • พยาบาลวิชาชีพ
  • จำนวน : 9 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มการพยาบาล
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลชั้น 1 หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

กำหนดการรับสมัคร

 • 21-30 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์