องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการ 1 อัตรา


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) เปิดรับสมัครเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

นักวิชาการ

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาศึกษาศาสตร์ ,ครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ,การจัดการการเรียนรู้

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์