สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 27 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เลขานุการ ระดับ 3
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,010 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • พนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,010 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • พนักงานบริหารทั่วไป ( ด้านประชาสัมพันธ์ ) ระดับ 3
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,010 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • นักสถิติ ระดับ 3
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,010 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ การวางแผน รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ หรือประชากรศาสตร์
 • ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 3
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,010 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือพาณิชยศาสตร์
 • นิติกร ระดับ 3
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,010 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • พนักงานธุรการ ระดับ 1
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน
   • ปวช. : 9,590 บาท
   • ปวท. : 10,750 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือ ปวท. ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน
   • ปวช. : 9,590 บาท
   • ปวท. : 10,750 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือ ปวท. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์