กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • วิศวกรโยธา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล ชลประทาน หรือวิศวกรรมโครงสร้าง
 • นายช่างเครื่องกล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาเครื่องกล ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล หรือเทคนิคการผลิต

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 ชลบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์