กรมหม่อนไหม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน สังกัดศูนย์หม่อนไหม ศรีสะเกษ 1 อัตรา


กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน สังกัดศูนย์หม่อนไหม ศรีสะเกษ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานประจำสำนักงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,430 บาท +ค่าครองชีพพิเศษ 2,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ศรีษะเกษ
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช. สาขาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ เลขานุการ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน
   • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสม
   • หากมีประสบการณ์ด้านพัสดุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ศรีสะเกษ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กำหนดการรับสมัคร

 • 28 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2563

เว็บไซต์