กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล 1 อัตรา


กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • อัตราค่าจ้าง : 17,000 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์