สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครเป็นพนักงานราชการพิเศษ 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครเป็นพนักงานราชการพิเศษ 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 13 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเครื่องบิน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 150,000 – 218,400 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   • ถือหรือเคยถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเครื่องบิน เครื่องบินที่สามารถบรรจุได้อย่างน้อย 100 ที่นั่ง
   • มีหรือเคยมี Aviation English Proficiency Level ระดับ 4 ขึ้นไป
   • มีชั่วโมงบินในตำแหน่ง PlC กับเคื่องบินในคุณสมบัติแรก รวมมากกว่า 5,000 ชั่วโมง นับถึงวันที่สมัคร
 • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษาเครื่องบิน
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 80,000 – 163,800 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   • ถือใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินที่มีศักย (Rating) บำรุงรักษาเครื่องบิน Wide body ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine จำนวน 2 แบบ
   • มีประสบการณ์ทำงานบำรุงรักษาเครื่องบินในคุณสมบัติแรก ที่ทำการบินขนส่งทางอากาศ อย่างน้อย 15 ปี
   • มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือผลทดสอบ IELTS 4.5 คะแนนขึ้นไป
 • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 80,000 – 163,800 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   • ถือใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินที่มีศักย (Rating) บำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine
   • มีประสบการณ์ทำงานบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ในคุณสมบัติแรก อย่างน้อย 10 ปี
   • มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือผลทดสอบ IELTS 4.5 คะแนนขึ้นไป
 • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน (ด้านวิศวกรรมการบิน)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 80,000 – 163,800 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   • มีประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรมการบินหรือการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องบิน อย่างน้อย 10 ปี
   • มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือผลทดสอบ IELTS 4.5 คะแนนขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมาตรฐานสนามบิน (ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 3 วัน)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 36,000 – 60,000 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   • มีประสบการณ์ทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสนามบิน อย่างน้อย 10 ปี
   • มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือผลทดสอบ IELTS 4.5 คะแนนขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์โยธา
 • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมนุษยปัจจัย (ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 3 วัน)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน
   • สาขาแพทยศาสตร์ : 72,000 – 98,280 บาท
   • สาขาวิชาจิตวิทยา : 24,000 – 48,000 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   • ผ่านการอบรมด้านมนุษยปัจจัยด้านการบินหรือเวชศาสตร์การบิน และจิตวิทยาการบิน
   • มีประสบการณ์ทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับด้านมนุษยปัจจัยด้านการบินหรือเวชศาสตร์การบิน และจิตวิทยาการบิน รวม 5 ปีขึ้นไป
   • มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC 800 คะแนนขึ้นไป หรือผลทดสอบ IELTS 7.5 คะแนนขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ หรือจิตวิทยา
 • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 50,000 – 100,000 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป หรือผลทดสอบ IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา
   • ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบิน 7 ปี
   • ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบินจากต่างประเทศ 4 ปี
   • ปริญญาโทหรือปริญญาตรีเอก นิติศาสตร์ และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบิน 5 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

 • งานราชการพิเศษปี%202563%20R1%20(25.6.63).pdf" target="_blank">เอกสารเพิ่มเติม [1]

เว็บไซต์