กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 30 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ หรือคอมพิวเตอร์
 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์