โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งอาจารย์ 4 อัตรา


โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งอาจารย์ 4 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • อาจารย์ (สบ 1) วิชามวย
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว ศูนย์ฝึกตำรวจโรงเรียนตำรวจนายร้อย
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโททางพลศึกษา หรืออื่นๆ ตามที่กำหนด
   • มีความรู้ความสามารถในการสอนวิชามวย
   • อายุ 18 ถึง 35 ปีบริบูรณ์
   • เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
   • เพศหญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
 • อาจารย์ (สบ 1) วิชายูโด
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว ศูนย์ฝึกตำรวจโรงเรียนตำรวจนายร้อย
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโททางพลศึกษา หรืออื่นๆ ตามที่กำหนด
   • มีความรู้ความสามารถในการสอนวิชายูโด
   • อายุ 18 ถึง 35 ปีบริบูรณ์
   • เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
   • เพศหญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์