สำนักงานสาธารณสุขนครสวรรค์ รับสมัครเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง แพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขนครสวรรค์ เปิดรับสมัครบุคคลบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 – 31 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายแพทย์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 21,000 – 23,780 บาท ขึ้นอยู่กับวุฒิบัตรแสดงความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาแพทยศาสตร์
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  • ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์