ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 อยุธยา รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง 1 อัตรา


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) กรมประมง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 16 – 26 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ประมง
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 11,280 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 พระนครศรีอยุธยา กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำ ประมงทะเล

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์