กรมหม่อนไหม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ สังกัดศูนย์หม่อนไหมบุรีรัมย์ 2 อัตรา


กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดศูนย์หม่อนไหมบุรีรัมย์ 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานประจำสำนักงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท +เงินเพิ่มค่าครองชีพ 2,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ ส่วนอำเภอพุทไธสง
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน
   • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสม
 • นักวิชาการเกษตร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ ส่วนอำเภอนางรอง
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เอกกีฏวิทยา ปฐพีวิทยา โรคพืช พืชไร่ พืชสวน เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช ส่งเสริมการเกษตร
   • หากมีประสบการณ์ทางด้านปลูกหม่อน เลี้ยงไหม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ ส่วนอำเภอนางรอง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ อาคารสำนักงาน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บุรีรัมย์ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

กำหนดการรับสมัคร

 • 26-30 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์