องค์การตลาดเพื่อการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานองค์การ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน 4 จำนวน 1 อัตรา


องค์การตลาดเพื่อการเกษตร เปิดรับสมัครเป็นพนักงานองค์การ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน 4 จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • วันนี้ – 5 มิถุนายน 2563

เจ้าหน้าที่บริหารระดับ 4

  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,000 บาท
  • วุฒิ – ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ,TOEFL ,IELST

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
  • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ องค์การตลาดเกษตรกร กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์