บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา


บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 19 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการความปลอดภัย
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตร์
 • นิตกร
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

คุณสมบัติ

 • บุคคภายนอก อายุไม่เกิน 35 ปี

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์