กองทัพบก รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก 1,985 นาย 2563


กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัคร

 • 11 ธันวาคม 2562 – 25 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักเรียนนายสิบทหารบก 1,985 นาย
  • บุคคลพลเรือน 1,092 คน
  • ทหารกองประจำการ 893 คน

ประเภทของผู้สมัคร

 • บุคคลพลเรือน
 • ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พลอาสาสมัครประจำการ ในสังกัดกองทัพบก
 • อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชายอายุ 18 – 22 ปีบริบูรณ์
  • หรือ เป็นทหารกองประจำการ มีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ หรือเทียบเท่า
 • ว่ายน้ำเป็น

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบภาควิชาการ
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการว่ายน้ำ

คุณสมบัติเฉพาะ

 • บุคคลพลเรือน เป็นชายอายุครบ 18 – 22 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นทหารกองประจำการอายุไม่เกิน 24 ปี
  • ทหารกองเกิน อายุ 18 – 22 ปีบริบูรณ์ ไม่รับผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการปี 2563 ตามที่กำหนด
  • ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 อายุ 18 – 22 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาหลักสูตร รด.ปี 3
 • ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก ทุกผลัด อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์
 • ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ทุกผลัด อายุไม่เกิน 24 ปี บริบูรณ์
 • พลอาสาสมัครประจำการ ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์
 • อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมยุทธศึกษาทหารบก ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์