วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู 1 อัตรา


วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 15 – 19 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครู ( วิชาเมคคาทรอนิกส์ )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พระนครศรีอยุธยา ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์