กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง สังกัด กลุ่มตรวจสอบภายใน 2 อัตรา


กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง สังกัด กลุ่มตรวจสอบภายใน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือบัญชี
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือบัญชี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 21 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์