สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง สังกัด กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง สังกัด กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (งานประเมินผล)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราจ้าง : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (งานโครงการพิเศษ)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราจ้าง : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 – 23 กันยายน 2562

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์