คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 จำนวน 2 อัตรา


คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • วันนี้ – 31 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
   • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา แต่ต้องมีประสบการณ์สอนระดับชั้นอนุบาล อย่างน้อย 6 เดือน

กระบวนการคัดเลือก

 • ประเมินความถนัด Aptitude Test : ผ่านเกณฑ์ระดับปานกลางขึ้นไป
 • ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีผลทดสอบภาษอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL (เกณฑ์คะแนนติดตามได้ที่เอกสารเพิ่มเติม)

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางออนไลน์ที่ www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์