วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป(ครู) 1 อัตรา


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป(ครู) 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 24 – 30 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานบริหารทั่วไป ( ครู )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพืชศาสตร์และเกษตรอุตสาหกรรม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์