กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ 34 ตำแหน่ง 77 อัตรา


กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 34 ตำแหน่ง 77 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

 • 18-26 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  • กลุ่มงานเทคนิค
   • ช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา
   • ช่างหล่อหลอม 2 อัตรา
   • ช่างเชื่อม 2 อัตรา
   • ช่างต่อเรือเหล็ก 4 อัตรา
   • ช่างต่อเรือไม้และใยแก้ว 2 อัตรา
   • ช่างไม้ 1 อัตรา
   • ช่างไฟฟ้าเรือ 1 อัตรา
   • ช่างเชือกรอกและการอู่ 1 อัตรา
  • กลุ่มงานบริการ
   • พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
  • กลุ่มงานเทคนิค
   • ช่างเครื่องยนต์ 9 อัตรา
   • ช่างเครื่องยนต์และจักรยานเรือ (ช่างซ่อมเครื่องไอน้ำ) 5 อัตรา
   • ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา
   • ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น 2 อัตรา
   • ช่างเชื่อม 1 อัตรา
   • ช่างต่อเรือเหล็ก 3 อัตรา
   • ช่างต่อเรือไม้และใยแก้ว 2 อัตรา
   • ช่างท่อ 3 อัตรา
   • ช่างสี 1 อัตรา
   • ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง 1 อัตรา
   • ช่างไฟฟ้าเรือ 2 อัตรา
   • ช่างเชือกรอกและการอู่ 4 อัตรา
   • ช่างโยธา 2 อัตรา
   • ช่างประปา 1 อัตรา
  • กลุ่มงานบริการ
   • พนักงานบริการ (พนักงานธุรการ) 7 อัตรา
   • พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
  • กลุ่มงานเทคนิค
   • ช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา
   • ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือช่างซ่อมเครื่องไอน้ำ 1 อัตรา
   • ช่างกลโรงงาน 2 อัตรา
   • ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น 1 อัตรา
   • ช่างเชื่อม 2 อัตรา
   • ช่างต่อเรือเหล็ก 1 อัตรา
   • ช่างท่อ 1 อัตรา
   • ช่างไฟฟ้าเรือ 4 อัตรา
  • กลุ่มงานบริการ
   • พนักงานบริการพนักงานธุรการ 4 อัตรา

ค่าตอบแทน

 • กลุ่มงานเทคนิค
  • ค่าตอบแทน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
 • กลุ่มงานบริการ
  • ค่าตอบแทน 10,430 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ
 • กลุ่มงานเทคนิค
  • อายุไม่เกิน 40 ปี
  • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปวช. หรือสูงกว่าในสาขาช่างเท่านั้น
 • กลุ่มงานบริการ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมอู่ทหารเรือ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์