สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา


สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นข้าราชการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • วุฒิ : ป.ตรี ทุกสาขา

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • จำนวน : 2 อัตรา
 • เงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
 • วุฒิ : ปวส. ทุกสาขา

กระบวนการคัดเลือก

 • ต้องมีผลคะแนนการสอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)
 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 สิงหาคม – 7 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์