กองตรวจการประมง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา


กองตรวจการประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 – 18 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – กองตรวจการประมง
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องประชุมนวลจันทร์ ชั้น 2 กองตรวจการประมง กรมประมง กรุงเทพฯ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์